Címlap

 

Mi történt áldozócsütörtökön, ami miatt a hitvalló keresztyénség fontosnak tartotta és tartja ma is e napnak ünneplését?

Dr. Sípos Ete Álmos írása

 

Nemrég számoltunk be arról, hogy elkezdődött a templom homlokzati felújítása.

A bontás, illetve a falátvágás során derült ki, hogy az alagsori termekben vagy nagyon gyenge vagy egyáltalán nincs semmifajta padlószigetelés.

2014. május 19-én tartott presbiteri gyűlésen a presbitérium úgy döntött, hogy a felújítások során önerőből el kellene végezni ezeket a munkákat. Ahogy valaki fogalmazott: "ne csináljunk félmunkát"!  Ez egyben azt is jelentené, hogy az alagsori helységek új burkolatot kapnának. Előreláthatóan minimum 3 millió forint szükséges a munkálatokhoz.

Kérünk minden gyülekezeti tagot és jószándékú embert, hogy adakozzanak az alagsori termek rendbehozatalára!

Adakozni személyesen, sárga csekken (a Lelkészi Hivatalban kérhető) vagy átutalással lehet az egyházközség számlaszámán: 10990005-00000008-44310008

Isten áldása legyen minden adakozón!

Szeretettel: a gyülekezet presbitériuma


 

 

A héten még egy kései ajándékként alkalmat nyújtott az egyik iskola arra, hogy ötödik osztályba készülő gyerekek szülei előtt néhány percben megnyilvánuljanak a történelmi egyházak képviselői. Példás volt a szervezés, szülőértekezletre hívták az érintetteket és ebben kapott helyet a hittan lehetőségről való tájékozódás is. Példás volt azért is, mert érződött a komolyság mögötte. Márciusban volt olyan iskola, ahol három szülő volt jelen egy ilyen tájékoztatón, ugyanis az osztályfőnökök akkora már bekérték a nyilatkozatokat.

Régi, ismerős arcok tűntek fel a szülők között, anyukák, akik egykor ott feküdtek a szülészeten a feleségemmel, apukák, akik cipelték nyűgös gyermekeiket az óvodába velem együtt. És olyanok is, akiknek gyereke hittanra jár hozzánk. Érdekes ez utóbbiakkal a lelkipásztor öröme, a cinkos öröm pillantása, az otthonosság érzése. Egy bólintás, egy szemrebbenés, egy szelíd mosoly jelezte ezeket a bizalmas viszonyokat.

Ott ül egy szülőnemzedék, aki maga is alig kapott valamit a hit dolgaiból vagy éppen a rendszerváltás utáni felbuzdulásban kapták nyakukba a lehetőséget. Nem tudom, hányan választanak majd hittant és hányan erkölcstant. De a tekintetek jelezték a nyitottságot és díjazták a humort. Talán az aznapi fáradtságban a kitörő jókedv és az, hogy mindezt egyházi ember követte el, nyomot hagy bennük a nyitottságra Isten felé is.

Amúgy köszönet a Bolyai iskolának a példás szervezésért!

Jakab Bálint
lelkipásztor

 

 

Akik a református templom közelében parkolnak, kivétel nélkül benéznek az udvarba. Vannak műszaki érdeklődésű emberek, kíváncsiskodók. Érdekes látvány a fundamentumig kiásott templomépület két méteres árokkal körülkerítve. Míg nem jött ez a viharos idő, gyermekeim katonásdit játszottak benne. Ezt minden délután egy nadrág legalább bánta. De hát ilyen élményben ritkán van része még felnőttnek is, hiszen az építés óta legnagyobb szabású felújításon esik át a templom.

Próbavágásokat végeztek a falon. Ha az időjárás engedi, elkezdik a falak vízszintes átvágását, szigetelését, majd következik a vízelvezetés megoldása és a függőleges külső szigetelés. Azután a falak, nyílászárók következnek és valamikor a főbejárati lépcső bontása és újjáépítése.

Egyelőre az alagsor felújítása zajlik, a hittanok és más közösségi alkalmak, amelyeket eddig ott tartottunk a Lelkészi Hivatal és a templom között szerveződnek. Ha az alagsor közel kerül a készenléthez, kezdődik a templomtér nyílászáróinak cseréje.

Igyekszünk úgy szervezni a munkákat, hogy a hétvégi alkalmainkat ne zavarják. Köszönet illeti azokat a presbitereket, akik „azonnal ugrottak”, a pakolás, takarás munkájában segítettek, illetve szemmel tartják a munkák folyását.

Egyelőre rejtett kincset nem találtunk, hacsak azt nem, hogy van, miért hálát adjunk Istennek. Hordozza imádságban minden jóakaratú ember a felújítás munkálatait!

-tt-

klikk képekért

 

„Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik!”, és folytatja: ezt tegyétek meg ti is az én emlékezetemre. Aztán a poharat is adja nekik: „igyatok ebből, ez az én vérem!” Nem értik, nem érthetik, csak életüknek egy későbbi pontján, húsvét után válik fontossá ez a látott mozzanat. Ebben a mozzanatban ismerik fel a feltámadott Urat.

Jakab Bálint lelkipásztor húsvét-ünnepi írása

 

 

 

 

Az 2., 5. és 6. osztályba menőknek márciusban, az 1.osztályba iratkozóknak április folyamán kell nyilatkozni arról, hogy a következő iskolai évben erkölcstant vagy hit-/ és erkölcstant szeretnének tanulni. A nyilatkozatot a szülők teszik és egy évig érvényes.
Ahol igény van, a református egyház igyekszik megoldani iskolai keretek között a hitoktatás lehetőségét! Tehát nem jár többletteherrel sem a gyerek, sem a szülő számára. Kérjük, jelezzék szándékukat az iskolában!
Az erkölcstanra iratkozók számára továbbra is fenntartjuk a gyülekezeti hitoktatás lehetőségét heti egy órában a gyülekezeti teremben 1-8. osztályig!

 

 
További cikkek...
Ajánló

Ma 2018. március 23., péntek, Emőke napja van. Holnap Gábor és Karina napja lesz.
Ki olvas minket
Jelenleg 53 vendég olvas minket