Címlap

Ha látni szeretném így tavasszal, miképpen mozdul az élet az idő méhében, körbejárom a templomkertet. Kis Éden az a város közepén. Buja örökzöldek, köztük magvakat szóró gaznövények jelentik az őszi köd homályától a tavaszi napfényig a remény folyamatosságát, de az élet változásának és újra élni akarásának jelét a földhöz közelebb találom.

Van egy aprócska fehér virág, nevét sajnos nem tudom, amely leghamarább ad jelet az ébredésről. Ha nagyot nyújtózkodik, sem növeszt öt-hat centinél hosszabb szárat. Rásimul szelíden az aszott fűzsombékokra, mintha hanyagul pásztázná az eget nagy kelyhét csipkéző apró szirmaival. Máshol a tenyérnyi tar földet tesz díszessé, s mikor az ember szeme végigfut a tél nyomát hordozó kerten, mintha ezernyi angyalszem jelezné a megváltás ígéretét. Aztán jelez az ibolya harsogó lilájával itt-ott feltűnve...

 

Aztán a sort a kásavirág folytatja. Tudom, így ismeretlen e gyönyörűség sokaknak. Szülőfalumban nevezték ekképp a kankalint, a közül sem mindegyiket csak kettőt, mindkettő sárga, egyik aprócsokros, a másik hosszabb száráról lógatva kókasztja fejét. Az előbbi, aprócsokros teríti be március elejétől az örökzöldek által szabadon hagyott területet. Félve lép ilyenkor az ember az engedelmesen simuló élettelen gyepen, nehogy belegázoljon az ébredés szépségébe. Ami ezután következik már az emberi gondoskodás nyomait viseli magán. Talán ezért is szeretem különösen ezeket a jelentéktelennek tűnő, s mégis csak a kert édes gyermekeinek tekinthető virágokat. Vannak, s úgy vannak, hogy kéretlen is jelzik nemcsak az újat, hanem az örök visszatérő reménységet a megújulásra. Van valami, ami kívül van az emberen: ez a kegyelem. Megmagyarázhatatlanul szép. Van. Nem belőlünk, hanem értünk, s ezáltal lehetünk másokká, már ha beengedjük ezt a megmagyarázhatatlan szépséget az életünkbe.

A kegyelem történik, ahogy Isten is bennünk. Azért mert eljött az ideje.

De van tovább. A kegyelmi állapotra való ráébredés. Ez a pillanat, amikor az ember felfedezi a felelősségét. Hogy Isten rendeltetést adott neki. „És vevé az Úr Isten  az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt” (1Móz.2,15)...

 

Jakab Bálint
lelkipásztor

 

(Az írás teljes terjedelemben a Reformátusok Lapja jövő heti számában jelenik meg)

 

A 2014-es világimanap alkalmával Egyiptomot és a kopt keresztények világát ismerhettük meg. A Szombathelyi Református Gyülekezetben, mint eddig is, a Nőszövetség sok szeretettel szervezte s bonyolította az idei alkalmat, a baptista testvérekkel közösen.

 

A liturgia középpontjában a víz szerepelt. Egyiptom nagy része sivatag, így már az ókortól kezdve számukra a víz az egyik legnagyobb kincs, az élet forrása és éltetője. A felolvasott evangéliumi szakasz, Jn 4,1-45, Jézus és a samáriai asszony találkozása a kútnál, a vízforrásnál. A samáriai asszony vízért ment a kútra, de többet vitt haza, mint egy korsó vizet: megismerhette az örök élet vizének forrását, Jézust, a Messiást.

A világimanap nálunk a szombathelyi gyülekezetben mindig egy nagyon izgalmas alkalom, egy csodálatos képzeletbeli utazás. Idén is "elutaztunk": először az időben, Egyiptom történelmét hallhattuk és láthattuk vetített képekkel gazdag előadásban, kezdve az első piramisépíttető fáraótól, az ókori görögökön és rómaiakon át, érintve az iszlám hódítást, a kurd származású Szaladint, a mamelukokat, Napóleont, az angol protektorátust, az első egyiptomi királyságot, az egyiptomi köztársaságot, s végül Mubarak elnökkel zárva az ötezer éves történelmet.

A másik "utazásunkban" kopt keresztényekkel találkoztunk Kormosné Bloch Györgyi segítségével, aki személyes élményét is megosztotta velünk, amikor Egyiptomban keresztényekkel találkozott. A koptok az egyiptomi keresztények, kb. 10-12 millióan vannak, és a mai napig is tartják a hitüket, minden üldöztetés ellenére. A koptoknak saját pápájuk van, III. Semuda, aki Alexandriában él. A koptok egyházát nem Péter apostol alapította, mint a római katolikusokét, hanem Szent Márk, az evangélista. A koptok ma már arabul beszélnek, Istent is 'Allah'-nak hívják. A kopt templomok visszafogottan díszítettek, arany helyett inkább a márvány dominál. Magyarországon is található kopt templom, Budapesten a XVIII. kerületben. Egyiptomban a 2011. január 25-i forradalom után sajnos elég sokszor szenvednek el támadásokat a koptok az iszlamistáktól, több templomot súlyosan megrongáltak, embereket sebesítettek és öltek meg. Az értük mondott imádságaink sokat jelentenek számukra.

Az imanapot egyiptomi étetek kóstolója zárta, és egy kis kiállítást is meg lehetett tekinteni Egyiptomban járt testvérek által hozott képekből, ajándéktárgyakból, és könyvekből.

Gombos Katalin

 

 

 

Hát részekre szakítható-e Krisztus?

1Kor 1, 1-17 alapján

 

 

Jakab Bálint tiszteletes újévi köszöntő igehirdetése

Letöltés

 

Pál apostol filippiekhez írt bizonyságtételével kívánunk minden látogatónknak, olvasónknak és hallgatónknak áldott új esztendőt !

 

Különösen tornyosulnak a teendők karácsony táján. Egyensúlyozik az idő a kötelességek és lehetőségek, a közösségi és személyes között. Lassan foglalttá válik minden időpont, s amikor egy édesanya kisfiával találkozót kér, restelkedve kell megvallanom, hogy fogadni őket már csak halpucolás közben van időm. Ha nem zavarja a kényszerhelyzet. Megbeszélt időre érkeznek, miközben kint bajszos angyalok készítik a templomi karácsonyfa örömét a hittanos gyermekeknek.

A kisfiú nehezen lépked, szívesebben még édesanyja ölében üldögél, miközben az első kárász pikkelyei pattogzani kezdenek. A nyűgölődés valami megmagyarázhatatlan nyugalomba vált a látványra, miközben fut a kés a hal bőrén. A másodiknál rácsapni kényszerülök a még mozgó hal fejére. Hangos hahotázás követi a mozdulatot. A rizskása fogak villognak az örömben, miközben a hal száját játékosan megnyitom. Újabb hahota és újabb kárász következik, majd egy közel ötkilós ponty. Ennek pikkelyei százforintos pénzérmék lehetnének. A szája is hatalmas, a kisfiú még hangosabban hahotázik. S közben beszélgetünk az édesanyával, aki tudja, hogy nemsokára magzatja koponyaműtét elé néz. Ezért is jött, talán, hogy letegye egy pillanatra a karácsonyi készülődésben a neki adatott keresztet.

És fut az idő az isteni rend szerint.

Nem várják ki végét a munkának. A délutánba fordulás hazahívja őket. Már rég elmentek, de még mindig hallom a kisfiú felhőtlen kacagását és látom kisimultan percekre édesanyja arcát.

A hal! – jut eszembe, az örömszerző. IKHTÜSZ, görög nyelven: hal, őskeresztyén jelkép és hitvallás: Jézus Krisztus Isten Fia a mi Megváltónk!

Én láttam a hal örömét egy kisfiú arcán a karácsonyi készülődésben. Bárcsak felragyogna az Üdvözítő öröme sok emberi arcon ezen az ünnepen.

Áldott Karácsonyt, békés, boldog Újesztendőt kívánok mindenkinek!

Jakab Bálint lelkipásztor

 


 

 

December 1-én 15 órai kezdettel tartjuk a hagyományos Kárpát-medencei imanapot. Idén a Dunamelléki Nőszövetség állította össze a liturgiát és a bemutatkozó anyagot. A nemzet egységéért való együttimádkozás és együttgondolkodás után az SZMA-kör idei legutolsó rendezvényeként Lugosy Piroska tart előadást Az Őrségből való kitelepítésekre való emlékezés címmel. Végül szeretetvendégségre várja az érdeklődőket a nőszövetség.

Adventkor a vasárnapi istentiszteleteken gyülekezetünk hagyományaként zenei betéteket is hallhatunk. Az istentisztelet után a nőszövetség várja az érdeklődőket a nagyterembe.

A Szombathelyi Református Nőszövetség hosszú évek óta tart adventi vásárt a templom nagytermében. Saját készítésű ajándék- és használati tárgyak, iparművészeti remekek és sok-sok házi lekvár, savanyúság, sütemény várja ilyenkor azokat, akik körbejárják a vásárt. A nőszövetség soha nem is kívánt az igazi üzleti kínálattal vetekedni, inkább a felkínált darabok egyedisége, és a sok szeretet, a ráfordított munka jelenti áruink értékét. A vásár bevételét szeretetszolgálati célokra fordítjuk, többek között az idős, beteg, magatehetetlen embereknek készítünk ebből meglepetés-csomagot ünnepek táján, de szintén ez ad hátteret az istentiszteletek utáni kávézásnak-teázásnak.

 

Ép lélekben ép test – Krisztussal. Ezzel a címmel rendezte meg 2013-as női konferenciáját az Őrségi Egyházmegye. A Szombathelyi Református Gyülekezet és a helyi nőszövetség vendégeként 2013. november 23-án az egyházmegye majd minden anyaegyházközsége képviseltette magát.
A téma minden résztvevő számára alapvető kérdéseket rejtett: a test és lélek egysége, a betegségek megjelenése és leküzdése, az Istenbe vetett bizodalom ereje. Szakál Péter esperes áhítatában az egymásra való odafigyelés, a közösségben rejtező gyógyító erő lehetőségét emelte ki Máté evangéliuma alapján. „Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.”  (Mt7,12). A másik ember észrevételtől egészen az elkísérésig öt olyan fontos pontot emelt ki, amivel oda kell fordulnunk embertársunk felé.

Jakab-Köves Gyopárka írása

 

A Szombathelyi Református Nőszövetség az Őrségi Református Egyházmegye vezetőségével együtt szeretettel meghívja Önt, gyülekezetét és kedves hozzátartozóit az Őrségi Református Egyházmegye

ÉP LÉLEKBEN ÉP TEST – KRISZTUSSAL

címmel 2013. november 23-án, szombaton 10 órától a Szombathelyi Református Templomban (Szombathely, Károlyi Gáspár tér 7.) tartandó női konferenciájára.

Program:

10.00 Köszöntés

10.10 Áhítat

10.25 Dr. Tóth Katalin, pszichiáter előadása: Ép lélekben ép test

10.50 Zene

10.55 Kormosné Bloch Györgyi bizonyságtétele: Betegség, gyógyulás és élet Krisztusban

11.15 Csoportbeszélgetések

11.45 Beszámoló a csoportbeszélgetések eredményéről

12.00 Zárszó

12.15 Szeretetvendégség

A szervezők nagy szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt, gyülekezetenként legalább tíz nőtagot!

Kérjük, hogy a létszámot 2013. november 20-ig jelezzék a Szombathelyi Református Egyház Lelkészi Hivatalában (94/313-917), illetve a  Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. címre!

 
További cikkek...
Ajánló

Ma 2018. március 23., péntek, Emőke napja van. Holnap Gábor és Karina napja lesz.
Ki olvas minket
Jelenleg 46 vendég olvas minket