Címlap

 

Május 26-án, 10 óra: Istentisztelet.

Fellép a Madrigál kórus.

Május 26-án, 15 óra: Cantate vasárnap.

Őriszentpéteren találkoznak az egyházmegye énekkarai.

 

 

Ünnepi istentiszteleti alkalmaink

Pünkösd 1. nap (május 19.) 10.00 óra:

Istentisztelet, konfirmáció, 50. éve konfirmáltak jubileuma, úrvacsora. Fellép a gyülekezeti énekkar ünnepi műsorral

Pünkösd 2. nap (május 20.) 10.00 óra:

Istentisztelet, úrvacsora

 

 

 

 

Április 11-én, a költészet napján József Attila kevéssé ismert arcát mutatta be Dr.Sipőczné Miglierini Guiditta, irodalomtörténész, gyülekezetünk presbitere.

A református költőről, a mindenséget kereső emberről szóló írás a Dunántúli Református Nőszövetség honlapján érhető el.

"Minden monográfusa egyetért abban, hogy a pravoszláviához volt a legkevesebb köze, még az sem biztos, hogy apja révén akár lehetett volna ortodox is. Ugyanis a szabadszállási születésű Pőcze Borbála színtiszta református közegben nőtt fel, maga is református volt, az életben maradt három gyermekét pedig az apa titokzatos távozása után reformátusnak kereszteltette a budapesti Kálvin-téri templomban, sőt a gyerekek konfirmáltak is."

 

Minden népszámlálás szembesülés. Vagy az egész társadalom számára, ami nem igazán szokott tudatosulni, vagy egy csoport számára, legyen az etnikai vagy vallási, amely csoport aztán ilyen vagy olyan következtetést von le önmaga számára, miként a hozzá viszonyulók érintettségükben ugyanezt teszik. Érdemes lenne visszaidézni egy-egy ütős címet a népszámlálási eredmények kommunikálásában, ahol a címből már nyilvánvalóvá válik a szándék. De ez a felületes olvasó számára teljesen félrevezető (ld. Index cikkének címe). Mi tudunk meg a legutóbbi népszámlálás adataiból?

A teljesség igénye nélkül a következőket:

- fogy a magyar lakosság

- kevesebb a házasságban élők száma

- kevesebb a gyerek, s közöttük azok, akik házassági kapcsolatból születtek

- több a nő, mint a férfi

- több idős van, mint fiatal

- nőtt a nemzetiségi hovatartozást felvállalók aránya

- kevesebb lett az önmagukat vallásos meggyőződésűekhez sorolók száma.

Ez utóbbi kérdés, ami igazán izgatja az egyházakat, sőt azoknak ellenségeit. Egyfelől mert az egyházak számszerű veszteségeik megjelenésében társadalmi presztízsüket féltik, amennyiben nem lesznek a társadalom úgymond névleges többsége, mi legitimálja a társadalmi, közéleti kérdésekben való megnyilvánulásuk hitelességét? Másfelől pedig épp a veszteségen dörzsölik markukat az egyházat utálók, ateisták vagy teisták, de mint fogalmaznak, „az intézményt” elvetők, hogy íme, nyilvánvalóvá vált, mennyien éreznek és gondolkoznak úgy, mint mi. Legitim az életérzés. Az egyházaknak, kuss!

 

Bővebben...

 

"...amelyik országban nem győzött a protestáns etika, az ne számítson arra, hogy felzárkózik. Már Szent István rosszul döntött, amikor a pápától kérte a koronát, nem a német-római császártól. Nem a Nyugatot, hanem a mediterrán kultúra útjára lépett. Nem a csehek útját választotta. A helyzetünk romlását az óta datálom, amióta kimaradtunk a reformációból. Ezzel véglegesen a mediterrán kereszténység táborában rekedtünk."

Bővebben

 

 

 

A Szenci Molnár Albert Körről, a névadóról és Dinnyés Józsefről...

 

Cholnoky Péter útinaplója - 7. rész

Augusztus 19-e, vasárnap

 

Mindenki megreggelizik valahogy. 8 órakor bepakolunk a buszba, a kollégiumtól búcsút veszünk. 8.25-kor megérkezünk a gyárvárosi gyülekezethez. A Gyárváros Temesvár északi része, nevével ellentétben már nem gyárak jellemzik. A templom telke közvetlenül a folyó mellett van. Kertje akkora, hogy buszunk be tud állni. A telek jelentős részén betonalap, ennek egyik szélén egyemeletes épület, a kertben még egy kisebb épület. A kert egyik sarkában bogrács, alatta már ég a tűz.

A végleges épület majd Makovecz Imre tervei szerint fog megépülni. A 9 órakor kezdődő istentisztelet előtt beülünk a templom első utáni padjaiba. Zsoltárt mi nem hoztunk magunkkal, de hamarosan kiderül, hogy nem sok hasznát vennénk. A padokra kitett énekeskönyveket ugyan Budapesten nyomtatták 2000-ben, de 1995-ös kolozsvári kiadás alapján, az énekek számozása nem felel meg egymásnak. Az eredetileg kiírt énekek mind ismeretlenek. De a kántornő hamarosan átrendezi az énektáblát, kiderül, hogy a magyarországi 162. énekkel kezdünk (Ím béjöttünk nagy örömben), következik a 65. zsoltár (A Sionnak hegyén) és aztán a 171. ének vezeti be az igehirdetést (Megáll az Istennek ígéje). Csak a szép záróének ismeretlen.


A kezdés idejére a templom megtelik. Jakab Bálint szolgál, a kezdőének után felolvassa a napi igét (Fil, 4, 4-9). Feleségemmel meglökjük egymás könyökét: ezt az igét kaptuk Szakál Elemér esperestől szinte napra egy évvel ezelőtt az aranylakodalmunkon. Bizony, mindannyiunkra ráfér ez a biztatás: Örüljetek… Az ottani szokás szerint ezután hangzott el Kálvin bűnbánati imája. Az igehirdetés textusa a 65. zsoltár 5. és 10-12. verse volt. A prédikáció nagyívű eszmefuttatás volt arról, mi a boldogság és az ebből szétágazó gondolatokról. Az ima utáni Miatyánk a legrégebbi változatban hangzik el. Ekkor lépett elő a kilenctagú énekkar, három éneket adott elő, a harmadikra mindenki fölpattant: ez ugyanis a Szózat volt. Az áldás előtt elmondtuk az apostoli hitvallást, ugyancsak a legrégebbi szöveggel („közönséges, keresztyén anyaszentegyházat”). A hirdetésben az üdvözlés után nagy örömhír szerepel: a gyülekezet félmillió eurót nyert el pályázatban, meg lehet építeni a következő lépcsőt. Jakab Bálint köszönetet mond, átadja a szombathelyi gyülekezet ajándékát.

Bővebben...

 

 
További cikkek...
Ajánló

Ma 2018. március 23., péntek, Emőke napja van. Holnap Gábor és Karina napja lesz.
Ki olvas minket
Jelenleg 42 vendég olvas minket