Címlap

Cholnoky Péter útinaplója - 2. rész

Augusztus 16-a, csütörtök

Vissza a buszhoz, irány a csupán mintegy 20 km-re lévő Gyula. Először a kollégiumi szállásunkat keressük meg. Ez nem is ment olyan könnyen: utcája, a Szent István út azonnal meglett, de jó darabot kellett kifelé megtenni a városközponttól, míg ráleltünk a kollégiumra. Mivel négy óra alig múlt el, a busszal beutazunk a város közepébe, a busz a Megyeház utcában marad. Az ősi eredetű Gyula roppant városias hely, látszik rajta, hogy hosszú időn át ez volt a megye székhelye. A busztól gyalog folytatjuk utunkat, a Petőfi téren remek szobor a költőről, kis utcán át jutunk át az Erkel Ferenc térre, természetesen az ő szobra díszíti, a tér sarkán van a város egyik nevezetessége, a Százéves Cukrászda; de most nem megyünk be, mert el akarunk jutni Erkel Ferenc nem túl közeli szülőházába. Az egykori Németgyulán járunk (a török kiűzése után a környéket Harruckern udvari fegyverszállító kapta meg, 1720-ban ő telepítette ide és az egész környékre a németeket, akik nem fértek meg a régen itt élő magyarokkal és ezért külön városrészt alapítottak), az egykori főterén álló Szent József templom előtti park sarkán áll az a terjedelmes, fehérre meszelt polgárház, ahol Erkel Ferenc született; ma Erkel Ferenc Emlékház. Sajnos az orrunk előtt bezárt, így csak kívülről csodáljuk meg, emléktábláival együtt.

Vissza a belvárosba, sokan a Százéves Cukrászdában találnak vigasztalást. Mire buszunk szállásunkhoz ér, már itt a vacsora ideje. A kollégiumot most újították fel és bővítették, nyilvánvalóan szakközépiskola, mert hatalmas épületrendszerében számos oktatóműhely is látható. Az ebédlő is újszerű. Mivel mindenki megéhezett a meleg ételre, jólesik még a virslivel gazdagított tökfőzelék is. A vacsora után szobaosztás, azt hiszem mindenki elégedett lehetett vadonatúj szobájával. Egy-egy fürdőszobára csak kevesen jutnak. A folyosó tele van hűtőszekrényekkel.

Beköltözés után harsány folyosói kiáltás: 19.30-kor indulunk a városba gyalogosan. Kellett volna Jancsi és Juliska módjára kavicsokat vinni magunkkal, mert jó pár kanyar és kereszteződés után jutunk el az Élővíz-csatornához, melyen átkelve először a miklósvárosi görögkeleti (ortodox) templom mellett haladunk el, az utcát szegélyező parkban sok szobor, többek közt Ady Endre, Albert Dürer, József Attila. A fák közt bújik meg a Harruckern-Almássy kastély, benne a Dürer-teremmel. Belépünk a vár parkjába, előttünk magasodik a régi, szinte épségben lévő téglavár. Sok birtoklója közt említhető Korvin János, Mátyás király természetes fia és a király által kiszemelt örököse; a balsorsú fiú felesége, Frangepán Beatrix és lányuk a ferencesek itteni romtemplomának kriptájában nyugszik Kilencig van nyitva a vár és a benne látható Erkel Ferenc Múzeum, talán már nem érdemes belekezdeni. Mindenki megcsodálja viszont Tóth Béla Végvári vitéz című szobrát, mely a vár előtt áll. A vár melletti tavacskán felépített színpadon ma este éppen nincs előadás. Fél Gyula itt nyüzsög, a forró nap utáni hűvösségben jólesik a hideg sör a vár előtti sörözőben. A mesebeli kavicsokra mégsem lehetett szükség, mert mindenki időben hazatalált a kollégiumba.


 

 

Minden hónap első vasárnap délután 4 órakor.

Csecsemőkortól 121 éves korig. Vasárnapi nagy-alvóknak különösen ajánlott.

  • egy család története a Bibliában
  • gitáros éneklés
  • gyerekeknek film, csocsó, színezés
  • felnőtteknek beszélgetés, ismerkedés tea - indokolt esetben csapvíz - mellett
 

 

Felnőtt konfirmációi oktatás indul a gyülekezetben.

Kiket várunk?

  • Istenre és a Bibliára nyitott, kíváncsi embereket
  • érdeklődőket
  • akik szeretnék hitüket elmélyíteni
  • akik szeretnék református egyházunkat jobban megismerni
  • akik szeretnének a gyülekezet teljes jogú tagjaivá válni
  • akik házasságkötésre készülnek
 

Cholnoky Péter útinaplója

 

Augusztus 16-a, csütörtök

Mi ketten fél ötkor fölkelünk, kényelmességből taxit hívunk a rövid távolság ellenére, tíz perccel korábban érkezik, várakozása idegesítő: a kertajtó mellett felejtem a botomat. Már a gyülekezés helyén vagyunk, amikor észrevesszük. Szerencsére a busz késik, Tóth János kocsival visszaviszi feleségemet a lakásunkhoz. Idősb Györgyi úr, a buszcég tulajdonosa maga érkezik, mert fiától, aki eredetileg a buszvezetőnk lett volna, előző nap valaki ellopta összes iratát és pénztárcáját (mint utóbb kiderült, a becsületes tolvaj az iratokat egy kukába helyezte és így meglettek).


Megjön a busz, bepakolás, beszállás; mi ketten a jobb harmadik páros ülésen ülünk, előttünk és tőlünk balra Kamarásék 5 tagú családja, mögöttünk Borika (Petró Mihályné). A jobb első ülésen Jakab Bálint lelkipásztor és felesége, Gyopárka, a bal első ülésen leányuk, Gerlice (a fiúk otthon maradtak), mellette Szakál Dénes, aki Lakitelken majd leszáll, egyébként teli a busz. Indulás után hamarosan Jakab Bálint felolvassa a napi újszövetségi igét (Zsid 11, 32-40), utána az Úr áldását kéri az utazásra és az utazókra.


Bővebben...

 

 

Kutatók éjszakáján beszélgetés a tudomány-teológia viszonyáról

A beszélgetés résztvevői: Dr. Unger Zoltán egyetemi adjunktus, Dr. Németh Norbert római katolikus, Jakab Bálint református és G.Labossa György evangélikus lelkészek.

Időpont: 2012. szeptember 28. (péntek) - 20.30-22.00 óra

Helyszín: NYME (Károlyi G. tér 4.) Forrásközpont terem

 

Viszontlátogatásnak is lehetne gondolni a Temesvár-Újezredév gyülekezetének szeptember 9-i szombathelyi ittlétét, de az igazság az, hogy a kirándulás „véletlen egybeesés” volt a mi Bánátba történő nyári kirándulásunkat követően. Ugyanis ők tőlünk függetlenül tervezték útjukat Magyarországnak erre a vidékére és Burgenland néhány településére. Nos, ez a véletlen, ami érdekessé teszi azt, hogy két közösség egymás irányába tervezi közösségi programjait. Mi, reformátusok valljuk, hogy véletlenek nincsenek. Istennek titkos és egymás felé vezető akarata az a megduplázott találkozás, amelynek részesei lehettünk Temesváron és Szombathelyen.

Augusztus 16-19. között egy hónapokkal előtte leszervezett kirándulás keretében mi lehettünk a temesváriak vendégei és a lelkipásztor révén vendég igehirdetője, de inkább a testvéri közösségnek megélői, akik Isten ama csodájának részesei lehettek, amelyet éppen a szétszakadozottságból adódóan ad nekünk, magyar reformátusoknak. Évek óta élünk ezzel az ajándékkal és ebből az ajándékból. Isten nemcsak szétszórta magyar református népét, hanem össze is gyűjti, mi több jellé teszi krisztusi értelemben keresni az elveszettet. Nos, az elveszett nem mindig az egy, hanem az egyetemesről leszakadtak közössége, amelynek igénye a teljesség.

Ezért volt öröm a találkozás.

Bővebben...

 

 

A gyermekek hitben nevelése Isten előtti felelőssége minden hívő embernek. Szülőknek, keresztszülőknek pedig gyermekük keresztelésekor tett fogadalmuk beváltásának ideje. Sokszínű és több helyen folyó hitoktatásunk lehetőséget kínál minden érdeklődőnek, aki a Bibliát -abban Istent és Jézus Krisztust-, egyházunkat, örökségünket igyekszik megismerni. Hívunk és várunk minden érdeklődőt, olyanokat is (!), akik nincsenek vagy nem reformátusnak kereszteltek.
További információ a lelkipásztortól kérhető emailben, telefonon vagy személyesen.

A hittanórák időpontjai

 

Többévi sikertelen pályázati és támogatásszerzési kísérlet után gyülekezetünk presbitériuma úgy döntött, hogy a régóta esedékes templomtető javítását nem halogatja tovább. Az elkészített felújítási terveknek megfelelően, ősszel szeretnénk a munkálatokat elvégezni. Előreláthatóan a várható költség 9 millió forint körül lesz, amennyiben a bontáskor nagyobb hibák nem kerülnek elő.
Szükségünk van minden jóakaratú ember segítségére, anyagi áldozatára. Hisszük, hogy  a nehéz gazdasági körülmények ellenére sokan lesznek, akik nagyobb összeggel támogatják templomunk rekonstrukcióját.

Adakozni lehet:

a. személyesen  céladományként megjelölve az összeget,
b. sárga csekken, amely kérhető a Lelkészi Hivatalban,
c. átutalással a gyülekezet számlaszámára:

UCB Bank:  10990005 00000008 44310008

Mindhárom esetben kérjük ráírni: "Templomtetőre".

Áldás legyen az adományozók életén!


 

Július 2-7. 6-13 évesek hittanos tábora Balatonfenyvesen.


Július 9-14. 14-18 évesek hittanos tábora Balatonfenyvesen.


Augusztus 16-19. Gyülekezeti kirándulás a Viharsarokba és a Bánát romániai részébe, illetve a Vaskapuhoz.

 

Júniusban a templomkertben több csoport is taposta a füvet. A vasárnap délutánok különböző gyülekezeti csoportok találkozó és hálaadó alkalma is volt.

Az első hétvége a gyerekeké és szüleiké volt, hagyományosan tűzzel, szalonnasütögetéssel és jó beszélgetéssel összekapcsolva. Füstösen, jókedvel, sőt rég nem hallott nótázással ért az alkonyat némelyeket.A harmadik vasárnap délutánjára a lelkipásztor bográcsos babfőzeléket készített erdélyi módon. Erre hívta a gyülekezetben szolgálatot végző munkatársakat. Jókedvben, hálaadással ültek sokan szívük szeretetéből adók a templom árnyékában. A kínálatot hozott sütik, saláták, üdítők gazdagították.

A hónap utolsó vasárnapjának délutánján a presbiterek voltak hivatalosak családjaikkal együtt. A terülj-terülj asztalkám most sem maradt el: babgulyás, töltött káposzta, vadpörkölt és csülökpörkölt csigázta az étvágyat. Ezekben benne volt a férfi és női kulináris jártasság és a köz asztalára felajánlott szeretet. A jó beszélgetések itt sem maradtak el. A maradék pedig majdnem bibliai volt: többnek tűnt, mint kezdéskor.

Illessen köszönet mindenkit, aki a gyülekezetünkben szolgálatot végez bármilyen módon. Isten áldása kísérjen mindenkit a nyáron, nem feledkezve meg arról, hogy imádságban mindig együtt vagyunk megtartó Urunkkal és Benne egymással is.

Ebben a kegyelemben erősödve szép nyarat, pihenést, kikapcsolódást és nagy-nagy  lelki élményeket kívánunk minden HONLAPUNKAT olvasó Testvérünknek!

 
További cikkek...
Ajánló

Ma 2018. március 23., péntek, Emőke napja van. Holnap Gábor és Karina napja lesz.
Ki olvas minket
Jelenleg 10 vendég olvas minket