Címlap

Kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond! – tartja a mondás. Sokasodó feladatot hoz a szeptember. Szülőknek az iskola miatt, nagyszülőknek, hogy szabaddá tegyék magukat az unokák kísérésére. Mert az iskola nemcsak a tanulás helye immár, hanem nagyon sok része ott folyik a gyermek életének: sport, zene, közösségi élmény, házi feladatírás, sőt az étkezés jó része is. Az iskolai idő sok mindenben meghatározó a gyermek életében. Az igazi nagy kérdés, hogy ez a meghatározó idő jó tartalommal töltődik-e meg? Mert az iskola immár nem az ismeretszerzés helye. A diákok egy-két kattintással gyorsabban szereznek információt tanáraiknál.

A tanítás és tanulás lassan abban nyer újra értelmet, ahogyan a Jézus tanított: a hitelességben. Ahogy a görög filozófusok oktattak: gondolkozni tanítottak. Bölcsnek lenni az elfogadásra és a kritikára. Ma nem gondolat-váltási, hanem viszonyulási paradigmaváltásra van szükség. Csak szét kell nézni a mai Európában. Az időben történt fel nem ismerések félelmeit éli ma.

Mit szeretnénk adni gyermekeinknek?

Biztonságot. Boldog életlehetőséget. Egyensúlyt.

Ezek belülről megteremtődő értékek, amik ismeretszerzéssel nem érhetők el. Ebbe bele kell nőni a léleknek. A Biblia azt mondja – ez kegyelem. Isten ajándéka. Ennek közvetítésére van itt az egyház, Krisztus gyülekezete. Aki hosszú távon gondolkozik, a léleknek vet örömöt, hogy annak ajándékait egy életen át arathassa.

Bölcsességet kívánva és alázatban járásra biztatva, szeretettel:

Jakab Bálint Mihály

lelkipásztor

 

Az idei évtől megjelenik az a kihívás, hogy az iskolai hitoktatásban résztvevők 7-8. osztályosai konfirmációi előkészítőre járnak. Mivel az iskolai hitoktatás ezt nem fedi le, kérjük az érintetteket, hogy lehetőleg vagy a gyülekezetben tartandó konfirmációi előkészítő csoportba iratkozzanak, vagy az iskolai hitoktatás mellett igyekezzenek azon részt venni.

Felnőtt konfirmáció

Kiknek ajánljuk?

Akik:
- szeretnének megismerkedni mélyebben a Bibliával és a református egyházzal,
- hitben érett közösségi élményt szeretnének,
- keresik Istent és önmagukat,
- örökségük részének tartják a református identitást,
- szeretnek vagy félnek énekelni gitárkísérettel.


Időpont: minden hét szerda 18.30 órától.

Első alkalom szeptember 28.

 

A hittanos évnyitó istentiszteletet hagyományosan szeptember második vasárnapján, idén 2016. szeptember 11-én 10 órai kezdettel tartjuk. Az istentiszteletet követően tájékoztatást kapnak az érdeklődők a hittanoktatás alkalmairól, lehetőségeiről.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

A hitoktatással kapcsolatos bármilyen kérdéssel keressék a gyülekezet lelkipásztorát a honlapon található elérhetőségek bármelyikén!

 

 

Konfirmáció innen és túl

 

Ülünk a Farkas utcai templomban, Kolozsvár, az egykor szebb napokat látott erdélyi főváros egyik legrégebbi templomában. Erdélyi nemesi családok címerei, egykori református nevezetességeinek epitáfiumai néznek le ránk. Kézzel fogható évszázadok történelme, amelyet lassan porlaszt az idő. A héber betűkkel ékesített szószék az egykori teológiai szellemi igényességet jelzi. Amikor a latin dívott, Apáczai Csere János az angyalok nyelvéről értekezett az Iskolák felettébb szükséges voltáról szóló traktátusában azzal a szellemi töltettel vértezve, amelyben bizonyította, hogy a magyar nem csupán a parasztok és parasztos polgárok nyelve, hanem hajlítható a tudományos fogalmak pontos leírására is. Közel és távol kalotaszegi viselet színesíti az ünnepi feketét a magyar reformátusság nagy találkozásán. Itt-ott székely leányok és asszonyok piros-fekete egyszerűsége virít.

Jakab Bálint lelkipásztor írása a Reposzton

Bővebben...

 

Kádár Tibor Pünkösd című festménye

 

Május 5-én, Áldozócsütörtökön,

Krisztus Urunk mennybemenetelének ünnepén

istentiszteletet tartunk

este 18 órai kezdettel,

ahová hívunk és várunk mindenkit!

 

 

2016. április 30-án, hetvenhét évvel a templom építése után felszentelték az újonnan épített templomtornyot és három új harangot, valamint a megújult templomot. Ez nem csak a református gyülekezetnek volt nagy ünnepe, hanem a városnak is, amelyet jelzett, hogy a város vezetői, a képviselőtestület tagjai, országgyűlési képviselők, a Vas megyei kormánymegbízott és sok más - nem a gyülekezethez tartozó - ember is részt vett.

Az alkalom 11 órakor kezdődött a templom előtti téren – amelyik az első teljes magyar nyelvű Bibliát fordító Károlyi Gáspár nevét viseli –, ahol Steinbach József a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, Szakál Péter az Őrségi egyházmegye esperese, valamint Jakab Bálint Mihály a szombathelyi gyülekezet lelkipásztora kézrátétellel megszentelte a három új harangot. A harangok reggeltől díszbe öltöztetve, virágkoszorúval és nemzeti szín szalagokkal díszítve várták a látogatókat. A harangok felirata és a három címer tanúság a dunántúli reformátusság hitvallásáról, a nemzeti összetartozásról és a Krisztusba vetett üdvösség reménységéről. Nemcsak fényképeztek és fényképezkedtek sokan, hanem sírtak is a meghatottságtól. Évtizedek álma, nemzedékek imádsága vált láthatóvá Isten szeretetében.

 

Bővebben...

 

Hihetetlennek tűnik, de közeledik az a nap, amikor különleges ünnepre gyűlhet össze a szombathelyi és a szombathelyi gyülekezethez tartozó reformátusság. De reméljük, hogy sokkal többen, az Őrségi egyházmegye más gyülekezeteiből is jönnek majd azok, akik szeretnének örömünkben osztozni.

Az ünnep öröm, de ennek az ünnepnek különlegességét mégiscsak az adja, hogy nemzedékek álmának megvalósulását láthatjuk. Mert azóta, hogy az önállóvá szerveződő gyülekezet 1928-ban megalakult, álom volt Istennek hajlékot építeni, a hajlékhoz pedig az identitást kifejező tornyot, amelyen a csillag ragyog.

Álmodni lehet és álmodni kell. Nagyot és merészet. S az álmokat Isten mindent hordozó akaratába tenni. Mi is álmodtunk. Ez a nemzedék immár több, mint tíz év óta. Hogy tornyot építünk.

A torony megépült.

2013-ban kezdődött a tervezés már második nekifutásban. 2014-ben elkészültek a kiviteli tervek és augusztusban megkezdődtek a régészeti feltárások a torony építésének helyén. Néhány római kori pénz és cseréptöredék került elő. 2015. március 13-án tettük le a dunántúli református püspök és az egyházmegye lelkészeinek, valamint a város vezetőinek jelenlétében az alapkövet. Igazi öröm és remény töltötte el a szívünket. Kezdett testet ölteni az álom. Július utolsó napjaiban kijelölték az építés helyét és augusztus elején belemarkoltak a gépek a földbe. Alig egy hónap telt el és a föld fölé került az építmény, amelyre lassan a látható szerkezetet is el lehetett kezdeni. Talán félmagasságnál kezdett feltűnni a legtöbbeknek, hogy valami történik a reformátusoknál. A naptári tél ellenére kegyes volt hozzánk Isten. Az időjárás alig akadályozta az építkezést, úgyhogy az adventi idő a toronygomb és csillag felhelyezésével köszöntött ránk. Az óév pedig a jelenleg is látható állapotot hagyta maga mögött.

Még pár nap az ünnepig.

Elkészültek a harangok, készül a toronyóra és reményünk van arra, hogy 2016. április 30-át jegyezzék majd a református egyházközség és a város krónikásai. Felszentelésre kerülnek az épületek és tartozékaik.

Nagy ünnep lesz ez. Hívunk és várunk mindenkit! Elsősorban reformátusokat, gyülekezetünkhöz tartozókat. De MINDENKIT! Minden szombathelyit, ismerős és ismeretlen támogatókat, imádkozókat, hogy örvendjünk és ünnepeljünk együtt! „Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk!” (Zsoltár 126, 3).

Az ünnepséget követően mindenkit szeretetvendégségre várunk! Szeretnénk megerősíteni őseink vallomását: „Tebenned bíztunk eleitől fogva”!

A találkozás reményében szeretettel és áldáskívánással:

Jakab Bálint Mihály

lelkipásztor

**Az érdeklődők számára egyszeri és különleges alkalmat kínálunk, 2016. április 28-án, csütörtökön 16.00 és 19.00 óra között meg lehet tekinteni az új harangokat a torony tövében.

 

 

 
További cikkek...
Ajánló

Ma 2018. április 22., vasárnap, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.
Ki olvas minket
Jelenleg 31 vendég olvas minket