Címlap

A Dunántúli Református Egyházkerület és a Pápai Református Teológiai Akadémia ebben az esztendőben elindította a Dunántúli Református Akadémiát. Az Akadémia célja, hogy gyülekezeti tagoknak, érdeklődőknek közérthetően, de mégis tudományos alapossággal tanítást adjon hitünk alapvető kérdéseiről. Az akadémiai év mindig két félévből áll, amelynek az elvégzése után a résztvevők oklevelet kapnak.

Az idei akadémiai év központi témája: Isten-világ-ember-egyház.

Helyszíne: a Pápai Református Teológiai Akadémia (8500 Pápa, Március 15. tér 13-14.)

Időpontok: 2015. szeptember 19. és 2015. november 28. valamint 2016. március 5. és 2016. április 9. (szombati napok).

A második előadási nap - 2015. november 28. - főtémája: Az Isten-kérdés és a világ.


Jelentkezni online lehet az egyházkerületünk honlapján (www. refdunantul.hu). A jelentkezési lap az Aktualitások menüpontban található.

A jelentkezési határidő: november 24. kedd, a jelentkezők ezt követően kapnak visszajelzést.

 

 

Jézus arról beszél a Lukács írása szerinti szent evangélium 14. részében, hogy ha valaki követni akarja őt, áldozatot kell hozzon. De az áldozat nem nehéz, hanem a szív felelete az Isten országába szóló meghívásra. „Egy ember nagy lakomát készített” (Lk. 14, 16) – kezdi Jézus. Meghívta barátait, ismerőseit, hogy együtt örvendjenek vele. És azok különféle módon mentegetőztek, miért nem fogadják el a hívást. Amikor megtudta ezt a gazda, elküldte szolgáit, hogy hívják a szegényeket, úton lévőket, mindenkit, hogy „megteljen a ház”.

Isten azt akarja, hogy sokan legyenek részesei az ő örömének!

Az Isten által elkészített öröm: látható öröm. Az álmok megvalósulásának öröme. A szombathelyi református gyülekezet 1928-tól álmodik. Álmodott egy gyülekezetet és az első világháború utáni nemzedék áldozatából valóra vált. Akkortól létezik önálló református egyház Szombathelyen. Ugyanez a nemzedék álmodott hajlékot Istennek és a mindenkori szolgájának. És valóra váltak az álmok: 1934-re elkészült a parókia, 1938-ra a templom. És akkor, - így mesélik a régi írások – a gyülekezet „kimerült” anyagilag. Aztán jött a második világégés és az azt követő évtizedek, amikor álmodni titokban lehetett.
Hetvenöt évvel később újra álmodni kezdett a református gyülekezet, amikor tervbe vette az 1938-ban félbe maradt templomépület befejezését.
Az álmok lassan testet öltöttek. Leporolásra került a régi torony terve, a mai kor követelményeihez és a jelenlegi városképhez igazodva, de eredetiségét mégis megőrizve először papíron öltött testet. Aztán sok küzdelem folyt az anyagiak előteremtéséért. Első biztos jel özv. Ternyei Gézáné – áldott legyen emléke! – hagyatéka volt, aki Rohonci úti lakását végrendeletileg az egyházközségre hagyta azzal, hogy értékesítésre kerüljön és annak összege a torony építését szolgálja. Két éve került először a megvalósulás közelébe az álom, amikor Balog Zoltán miniszter úr 35 millió forintot ajánlott fel a torony építésének támogatására. Akkor indult be intenzíven a munka: kiviteli tervek készíttetése, újraengedélyeztetés, régészeti feltárás, kivitelező keresése több fordulón keresztül. Hónapokon át tartó egyeztetések következtek. Aztán már-már megállapodás közeli állapot az egyik céggel, amikor váratlanul meghalt az ügyvezetője negyvenes éveinek elején.

Végül sikerül megállapodni a Swietelsky Kft-vel és elindul a munka. Most, október végén már látványos az épületből, ami áll.
Szükségbe jutottunk. Ezért keressük testvéreinket és KÉRJÜK, HOGY ADAKOZZANAK EGYSZERI KÜLÖNADOMÁNNYAL a torony építésének céljára!
Számot vetettünk a lehetőségekkel és úgy gondoljuk, hogy a jószívű adakozók, gyülekezetből és azon kívülről segíteni fognak. 444 személy van a választók névjegyzékében.
Ha mindenki adakozik, a többség nagyobb összegű adományra készséges és átlagosan 300 ember fejenként 50 ezer Ft adományt ad, akkor célba érünk.
Ha valaki közületek – mondja Jézus – tornyot akar építeni… Mi építjük mindannyiunk büszkeségére, református identitásunk megerősítésére, de mindenekelőtt Isten dicsőségére.

Kérjük a Testvéreket az adakozásra, az Istennek tetsző áldozathozatalra!
Köszönjük! Minden jó szívért legyen Istenünknek hála!

A presbitérium nevében:


Jakab Bálint Mihály lelkipásztor


Az adakozás lehetőségei

Több részletben is lehetséges az adakozás!

  • sárga csekken
  • átutalással a számlaszámra
  • személyesen a Lelkészi Hivatalban

Az egyházközség számlaszáma: 10990005-00000008-44310008

Eddig is sokan adakoztak. Köszönjük!

Két rövid történetet szeretnék elmesélni, hogy miként nyitja meg Isten a szíveket a láthatóvá váló templomtorony kapcsán.

Csörög a telefon. A hangból ítélve idősebb hölgy a vonal másik végén:
- Nagytiszteletű úr?
- Igen – és bemutatkozom. Ő is bemutatkozik.
- Tudja nagytiszteletű úr, nehezen mozgok már, a piacra még el-elmegyek, de többnyire itthon vagyok. Nemrég arra jártam, maguk felé, látom, hogy elkezdődött az építkezés. Én nem református, hanem evangélikus vagyok, de sokat jártam a maguk templomába, szeretnék adakozni a toronyra.
- Köszönjük, nagyon köszönjük!
- De tudja, nem szívesen engedek senkit a lakásba, maguk meg messze vannak. Találkozhatnánk valahol a Fő tér környékén?
Végül időpontot és helyszínt egyeztetünk: egy biztosítótársaság irodájánál. Megbeszélt időben ott vagyok. Az irodaház előtt senki. Bemegyek, csak az ügyintézők. Kérdem: nem járt itt egy ilyen, s ilyen nevű idősebb hölgy? Értetlenül néznek rám: miért kellene? Merthogy megbeszéltem vele egy találkozást. Még zavarodottabbak lesznek a hölgyek a pult mögött.
Nem tudom, mit gondolnak. Kimegyek, várok. Egyszer csak elegáns hölgy áll meg mellettem, egyik kezében bot, a másikban táska.
- Á, nagytiszteletű úr! Hát itt van. Na, elhoztam adományomat. Legyen Isten dicsőségére! És örülök, hogy a református templomnak is lesz tornya.
Kibontom a borítékot: 100 ezer forint volt benne.

Dél táján túlságosan is tele van a templom előtti parkoló. Sokaknak nincs hely, ilyenkor szabálytalanul várakozva őrzik autójukat legtöbbször az iskolából érkező gyerekekre várva. Egy magas szakállas fiatalember köszön át a kerítésen:
- Lelkész úr, látom, hogy épül a torony. Szép lesz. Szeretnék én is a magam módján segíteni. Névtelenül.
És átnyújt egy tízezrest.  (jbm)

 

Nap mint nap imára nyitjuk a szánkat és segítségért könyörgünk, ha úgy érezzük bajban, szükségben vagyunk. Nap mint nap legyünk hát hálásak! - ha megkaptuk amit kívántunk… és köszönetképpen ne feledkezzünk meg azokról sem, akiknek még nálunknál is kevesebb van és nagyobb nehézségeik vannak, mint nekünk… és Istentől kapott javainkból segítsünk nekik!

Ezek a gondolatok és az ezzel kapcsolatos érzések feszítik a bensőmet már 12 éve, amióta először megfogalmazódott bennem, hogy jótékonysági koncertet kellene szervezni. Akkoriban egyszeri jótékonykodásnak, hálaadásnak indult… de az Úr Isten akarata szerint 2004 óta a Reformáció ünnephez szorosan kapcsolódó rendezvénnyé nőtte ki magát e jótékonysági koncert program.

A bevétel minden évben rászoruló gyermekeket segít és támogat, melyet mindig személyesen adunk át. Az idei koncertünk kedvezményezettje a Dunaalmási Református Szeretetházban élő kisebb gyermekcsoport, akik 17-en vannak.

Műsorunk mottója, In Paradisum sejteti, hogy ha most csak rövid időre is, de betekintést nyerhetünk zeneszó által a Mennyei Paradicsomba.

 

 

A fellépő Cantores Domini énekegyüttest Laborczi Erzsébet vezényli, az ez alkalomra összeálló kamarazenekar művészeti vezetője Petró András, a Savaria Szimfonikus Zenekar művésze.

Színes, szívet melengető műsort állítottunk össze ismert és ismeretlen zeneszerzők „tollaiból” válogatva, kitűnő zenészek tolmácsolásában. Igazi zenei csemegének ígérkezik, ahol váltják egymást a különböző korok és stílusok.

Közreműködők:

Baldauf Veronika - oboa

Horváth Annamária – zongora és csembaló,

Horváth Csaba – vers mondó,

Kajzinger Ildikó – ének,

Laborczi Erzsébet - orgona,

Petró András - gordonka,

Rácz Gábor – brácsa,

Kovács Éva és Stánitz Réka - hegedű,

Szabó Dóra és Dugonics Katalin – fuvola,

Völgyi Attila – lant

A koncert utáni kísérő rendezvény Katona György festőművész kiállítása lesz, melyet Kormosné Bloch Györgyi nyit meg az érdeklődő közönség számára.

Ez úton szeretném kifejezni köszönetemet, lelkipásztoromnak, segítőimnek, a gyülekezeti családomnak, akik segítő szándéka és kezei nélkül ezt a mára már hagyománynak számító alkalmat nem tudnám megszervezni.

Szeretettel várjuk 2015. október 31-én 18 órára a szombathelyi Református templomba! Az Ön segítségére is szükség van!

Áldás békesség

Dugonics Katalin

 

 

 

 

Az egész családot hívjuk és várjuk a hittanos évnyitó istentiszteletre 2015. szeptember 13-án 10 órai kezdettel.

A gyermekek hitben nevelése Isten előtti felelőssége minden hívő embernek. Szülőknek, keresztszülőknek pedig gyermekük keresztelésekor tett fogadalmuk beváltásának ideje. Sokszínű és több helyen folyó hitoktatásunk lehetőséget kínál minden érdeklődőnek, aki a Bibliát -abban Istent és Jézus Krisztust-, egyházunkat, örökségünket igyekszik megismerni.

Hívunk és várunk minden érdeklődőt, olyanokat is (!), akik nincsenek vagy nem reformátusnak kereszteltek.
További információ a lelkipásztortól kérhető emailben, telefonon vagy személyesen.

Alkalmaink

Óvodások

a gyermek-istentisztelet keretében

1. osztály

péntek 15.00-15.45

2. osztály

péntek 15.00-15.45

3. osztály

péntek 15.45-16.30

4. osztály

péntek 15.45-16.30

5. osztály

péntek 15.00-15.45

6. osztály

péntek 15.45-16.30

7. osztály – előkonfirmandusok

péntek 16.30-17.15

8. osztály - konfirmandusok

péntek 17.45-18.15

Gimnazisták

szerda 16.00-17.00

Vidékiek

Minden hónap 2. vasárnapján istentisztelet után

Felnőtt konfirmáció

szerda 18.30-tól

Ifi

péntek 18.30-20.00

Táplánszentkereszt – iskola

csütörtök (iskolai órarend szerint)

Reményik Sándor Általános Iskola
1.2.3. osztály

kedd és csütörtök (iskolai órarend szerint)

 

Május 29. pénteki hittanórák összevontan 16 órától kezdődnek minden csoportnak.

Vasárnap,  2015. május 31-én várunk mindenkit istentiszteletre délelőtt 10 órától, délután 15 órakor tartjuk a családi istentiszteletet és a hittanos évzárót.

 

A gyülekezet ifjúsági zenekara lép fel, majd közös kerti összejövetellel fejezzük be a hittanos évet a templomkertben. Mindenki gondoskodjon a sütnivalóról (szalonna, kolbász stb.), tüzet és tűzszerészeket biztosítunk! A találkozás reményében

Áldást, békességet kíván:

Jakab Bálint
lelkipásztor

 

 

 

 
További cikkek...
Ajánló

Ma 2018. április 22., vasárnap, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.
Ki olvas minket
Jelenleg 39 vendég olvas minket