Címlap Istentisztelet ecsettel

A dunántúli reformátusság szent helyeinek pillanatfelvétele az a könyv (Mátyás Lajos, Istentisztelet – ecsettel, DRE Tudományos Gyűjteményei, 2012, 372 lap), amely a Dunántúli Református Egyházkerület 400. évfordulójára jelent meg. Mátyás Lajos nyugalmazott esperes 351 akvarellen örökít meg templomot, imaházat, haranglábat. A könyv egyszerre kordokumentum és vallomás. A szerző egy interjúban mondja, hogy munkája során a művészi szabadság és az Isten előtt állás felelőssége egyszerre volt kényszerítő erő. Templomokat, szent teret, Istennek tetsző hajlékokat akart festeni, ezért nem riadt meg attól sem, hogy kiemeljen épületeket a környezetükből, romokat ecsettel "tatarozzon". A milyen ma a reformátusság és milyen lehetne vágya, egyidejűleg van jelen a képeken.

A könyv a hat dunántúli egyházmegyét alfabetikus sorrendbe állítja, ezen belül a gyülekezeteket szintén. A kötet elején található tartalomjegyzék segítség a gyorskeresésben, ha valaki saját templomát vagy netán célzottan valamelyik épületet keresi. Mintegy adalékként ide került az egykor Őrséghez tartozó, de ma már két országban található négy református templom is: három a mai Szlovéniából, egy pedig Ausztriából, a felsőőri.

A kötet lapozgatása közben feltűnő, hogy a Pápai Egyházmegye templomai különböznek megjelenítésükben a többitől. Határozottabb kontúrok, aprólékosabb kidolgozás látszik rajtuk. A rejtélyre a kötet elején található szerzői vallomás adja meg a választ. Ezek a képek korábban készültek és már megjelentek külön kötetben, az egyházmegye kiadásában. Igazából ez a füzet volt az inspirálója e könyv megszületésének.

A képek többsége épp a szabadságában vonzó, s ha megengedett egy szubjektív megjegyzés e sorok írójától, akinek - szolgálati helye és - öröme is egyben, a szombathelyi egyetlenként a kötetben különleges abban, hogy alakokat is festett a szerző a templom elé.

372 lapon a dunántúli reformátusság szemet gyönyörködtetően, minden kép alatt egy igevers. Esztétikai és lelki élmény egyszerre, a mai könyvárakat nézve mérsékelt áron. Dicséret illeti az ötletadó és előszót író Steinbach József püspök urat, a szerkesztő Köntös László főjegyzőt, a grafikai kivitelezést végző Eckhardt Júliát, a segítő munkatársakat és nem utolsó sorban a kiadást gondozó Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeit.

Az akvarelleket festő Mátyás Lajos nyugalmazott esperessel Jakab Bálint beszélgetett a könyv megjelenésének apropóján.

Szombathely

Szombathely

Nagytiszteletű úr, milyen gondolatok foglalkoztatták, amikor megkapta a felkérést erre a munkára?

ML:
Feleségem gondolata volt még régebben, hogy fessem meg a Pápai Egyházmegye templomait, ahol magam is szolgáltam nyugdíjba menetelemig. Ebből egy könyv lett, aztán egy tabló, amit Steinbach József püspök úr is látott. Ő kért fel aztán ezután, hogy a többi öt egyházmegye templomait is örökítsem meg hasonló módon. Örömmel vettem a felkérést és Isten segítségét kértem, hogy eleget tudjak tenni neki.



Milyen érzések kavarogtak, míg ezeket a képeket festette?

ML: Különös érzés volt, mintha abban a templomban prédikálnék. Ezért is találó a könyv címe.
És mit érzett, amikor az utolsót is megfestette?

ML: A 351-ik után letéve az ecsetet végtelen nagy hálát és alázatot Isten iránt, hogy lehetőséget, időt, erőt adott. A 264. ének 2. verse jutott eszembe: "Áldjad Őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett,/Sasszárnyon hordozott, vezérelt, bajodban védett". Hitvallásomnak tartom: a munka szolgálat. Így is vettem, a Róm. 12. szerint a "nekünk adott kegyelemben különböző ajándékaink vannak". Isten ezt bízta rám. 2000-ben egészségi okok miatt tettem le a szolgálatot. Isten bezárt egy kaput, ugyanakkor megnyitott egy másikat. Azóta ecsettel szolgálom Istent és egyházunk javát. Amíg festettem, el is felejtkeztem egészségügyi problémáimról.

Van-e kedvenc a képek között?


ML: Nehéz kérdés. Hadd legyek önző: Mezőőrs, ahol közel negyven évig szolgáltam és esperesként vezethettem ötvennégy gyülekezetet. Ugyanakkor a somogyi sudár tornyok mindig vonzottak. Ott gyerekeskedtem, édesapám ott volt lelkész egy kis faluban.

Volt-e céltudatosság az ábrázolásban?


ML:
Volt. 12-szer 12-es lapokra festettem, más nem is férhetett volna fel, csak a templom. Isten házát tűztem ki célul. Létezik a poetica licencia, ugyanígy az alkotói szabadság is érvényesült itt. Kiemelés miatt fát, erdőt festettem néha oda. Alapvetően a lényegre törekedtem. És még valami: számos templomot romos állapotban találtam. Ezeket a festményeken "tataroztam".

Menyi ideig tartott ez a munka?

ML: Két esztendőt. Legtöbb helyszínre elmentem, vázlatot, fotót készítettem. Volt, hogy egész napokat dolgoztam késő estéig.

Milyen volt viszontlátni könyvben, szerkesztve a képeket?


ML:
Különleges. Más a benyomás, mikor alkot az ember. Aztán viszontlátja az alkotó, amikor befejezte. Teljesen más érzés kiállításon látni ugyanezt és megint más a könyv. Amikor először kézbe vettem a könyvet, éreztem, hogy mit jelent 400 év a Dunántúlon. Ezek vagyunk mi, reformátusok. Éreztem, hogy mit jelent Isten megtartó, megőrző szeretete, aki látta, vigyázta, pásztorolta népét. Köszönet illesse a könyvért Steinbach József püspök urat, Köntös László főjegyző urat a szerkesztésért, és Bellai Zoltán főtanácsos urat.
Csanádi Imre jut eszembe:
"Mégis megtartódat benne becsüld, magyarság,
ország lappangott itt, mikor nem vala ország:
ő árváit Isten
vezérelvén hitben,
lett Bástya és Bátorság."

Kercaszomor - Szomoróc

És végül: Non est volentis, neque currentis, sed miserentis Dei. Soli Deo gloria.

Ajánló

Ma 2018. március 23., péntek, Emőke napja van. Holnap Gábor és Karina napja lesz.
Ki olvas minket
Jelenleg 49 vendég olvas minket