Címlap Prédikációk 2014

2014. december 31. - Óév búcsúztató • Péld 4, 10-27

Letöltés

 

2014. december 28. • Jn 1, 14

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

Letöltés

 

2014. december 26. - Karácsony második ünnepe • Jn 1, 18
Szakál Elemér ny. esperes igehirdetése

Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.

Letöltés

 

2014. december 25. - Karácsony első ünnepe • Lk 2, 15-18

Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik.

Letöltés

 

2014. december 21. - Advent negyedik vasárnapja • Lk 3, 15-18

Mivel a nép reménykedve várakozott, és szívükben mind azt fontolgatták, vajon nem János-e a Krisztus, János így válaszolt mindenkinek: Én vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam: Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket, kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét: csűrébe hordja gabonáját, a pelyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel. Sok másra is buzdította őket, és hirdette az evangéliumot a népnek.

Letöltés

 

2014. december 14. - Advent harmadik vasárnapja • Lk 1, 68-69

Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából.

Letöltés

 

2014. december 7. - Advent második vasárnapja • Zak 9, 9-10

Dr. Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkárának igehirdetése

Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán. Mert kiirtom a harci kocsit Efraimból és a lovat Jeruzsálemből – mondja az Úr. Kivész majd a harci íj, mert békét hirdet a népeknek; uralma tengertől tengerig ér, az Eufrátesztől a föld határáig.

Letöltés

 

2014. november 30. - Advent első vasárnapja • Hóseás 6, 3

Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat!
Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk,
mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet.

Letöltés

 

2014. november 23. • Jer 35, 16

Letöltés

 

2014. november 16. • Lk 14, 15b

Letöltés

 

2014. november 9. • Jn 11, 20-27

Letöltés

 

2014. november 2. • Ezékiel 20, 5-7

Kassai Gyula lévai lelkipásztor igehirdetése

Letöltés

 

2014. október 31. • Reformáció Napja• Ef 2, 4-6

Letöltés

 

2014. október 26. • Filippi 2, 12-13

Letöltés


2014. október 19. • 1Sám 30, 1-8

Letöltés


2014. szeptember 28. • Mt 18, 27

Letöltés

 

2014. szeptember 21. • Mt 18, 35

Letöltés

 

2014. szeptember 14. • 1Móz 2, 4-15

Letöltés

 

2014. szeptember 7. • Lk 18, 28-30

Letöltés

 

2014. augusztus 31. • Fil 3, 3-12

Letöltés

 

2014. augusztus 24. • Mt 14, 15-21

Letöltés

 

2014. augusztus 10. • 2Móz 32, 15-30

Letöltés

 

2014. augusztus 3. • Ef 6, 10-11

Szakál Elemér ny. esperes igehirdetése

Letöltés

 

2014. július 27. • Ef 3, 6-8

Szakál Elemér ny. esperes igehirdetése

Letöltés

 

2014. július 20. • 2Kor 12, 7-9

Szakál Elemér ny. esperes igehirdetése

Letöltés

 

2014. július 13. • Róm 8, 15

Letöltés

 

2014. június 29. • Róm 10, 14-17

Letöltés

 

2014. június 22. • Lk 7, 40

Letöltés

 

2014. június 15. • ApCsel 3,6

Letöltés

 

2014. június 9. • Pünkösd II. • Róm. 8, 9.11

Szakál Elemér ny. esperes igehirdetése

Letöltés

 

2014. június 8. • Pünkösd I. • Jelenések 22, 17

Letöltés

 

2014. június 1. • Lk 24, 50-53

Letöltés

 

2014. május 29. Mennybemenetel ünnepe • Lk 24, 46-53

Nagy Béla László igehirdetése

Letöltés

 

2014. május 18. • Mk 11, 20-26

Letöltés

 

2014. április 27. • Jób 42, 5-6

Szakál Elemér ny. esperes igehirdetése

Letöltés

 

2014. április 21. - HÚSVÉT MÁSODIK NAPJA • Ef 4, 14-15

Szakál Elemér ny. esperes igehirdetése

Letöltés

 

2014. április 20. - HÚSVÉT ELSŐ NAPJA •mK 16, 9-10.14

Letöltés

 

2014. április 18. - NAGYPÉNTEK •1Kor 2, 1-2

Letöltés

 

2014. április 17. - bűnbánati istentisztelet • Ézsaiás 53

Donatin Tamás kőszegi lelkipásztor igehirdetése

Letöltés

 

2014. április 16. - bűnbánati istentisztelet • Mk 14, 3-9

Letöltés

 

2014. április 13. • Ézs 55, 8

Szakál Elemér ny. esperes igehirdetése

Letöltés

 

2014. április 6. • Filippi 1, 15-21

Letöltés

 

2014. március 30. • ApCsel 2, 42

Letöltés

 

2014. március 23. • 1Kor 4, 1-2

Szakál Elemér ny. esperes igehirdetése

Letöltés

 

2014. március 16. • Eszter 8, 1-6

Letöltés

 

2014. március 9. • Lk 5, 27-32

Letöltés

 

2014. március 2. • Ézs 2, 2-5

Letöltés

 

2014. február 23. • 1Tim 6, 6-8

Letöltés

 

2014. február 16. • Mt 18, 19-20

Letöltés

 

2014. február 9. • 1Kor 10, 12-13

Letöltés

 

2014. február 2. • 1Sámuel 24, 17-25

Letöltés

 

2014. január 26. • Zsolt 145, 1-7

Letöltés

 

2014. január 19. • 1Pt, 2, 9-10

Letöltés

 

2014. január 12. • Mt 7, 5

Szakál Elemér ny. esperes igehirdetése

Letöltés

 

2014. január 5. • 1Sám 2, 1-10

Letöltés

 

2014. január 1. - Újévi köszöntő • Ef 5, 15-17

Letöltés


Ajánló

Ma 2018. február 21., szerda, Eleonóra és Zelmira napja van. Holnap Gerzson napja lesz.
Ki olvas minket
Jelenleg 26 vendég olvas minket