Címlap Ha valaki tornyot akar építeni

Jézus arról beszél a Lukács írása szerinti szent evangélium 14. részében, hogy ha valaki követni akarja őt, áldozatot kell hozzon. De az áldozat nem nehéz, hanem a szív felelete az Isten országába szóló meghívásra. „Egy ember nagy lakomát készített” (Lk. 14, 16) – kezdi Jézus. Meghívta barátait, ismerőseit, hogy együtt örvendjenek vele. És azok különféle módon mentegetőztek, miért nem fogadják el a hívást. Amikor megtudta ezt a gazda, elküldte szolgáit, hogy hívják a szegényeket, úton lévőket, mindenkit, hogy „megteljen a ház”.

Isten azt akarja, hogy sokan legyenek részesei az ő örömének!

Az Isten által elkészített öröm: látható öröm. Az álmok megvalósulásának öröme. A szombathelyi református gyülekezet 1928-tól álmodik. Álmodott egy gyülekezetet és az első világháború utáni nemzedék áldozatából valóra vált. Akkortól létezik önálló református egyház Szombathelyen. Ugyanez a nemzedék álmodott hajlékot Istennek és a mindenkori szolgájának. És valóra váltak az álmok: 1934-re elkészült a parókia, 1938-ra a templom. És akkor, - így mesélik a régi írások – a gyülekezet „kimerült” anyagilag. Aztán jött a második világégés és az azt követő évtizedek, amikor álmodni titokban lehetett.
Hetvenöt évvel később újra álmodni kezdett a református gyülekezet, amikor tervbe vette az 1938-ban félbe maradt templomépület befejezését.
Az álmok lassan testet öltöttek. Leporolásra került a régi torony terve, a mai kor követelményeihez és a jelenlegi városképhez igazodva, de eredetiségét mégis megőrizve először papíron öltött testet. Aztán sok küzdelem folyt az anyagiak előteremtéséért. Első biztos jel özv. Ternyei Gézáné – áldott legyen emléke! – hagyatéka volt, aki Rohonci úti lakását végrendeletileg az egyházközségre hagyta azzal, hogy értékesítésre kerüljön és annak összege a torony építését szolgálja. Két éve került először a megvalósulás közelébe az álom, amikor Balog Zoltán miniszter úr 35 millió forintot ajánlott fel a torony építésének támogatására. Akkor indult be intenzíven a munka: kiviteli tervek készíttetése, újraengedélyeztetés, régészeti feltárás, kivitelező keresése több fordulón keresztül. Hónapokon át tartó egyeztetések következtek. Aztán már-már megállapodás közeli állapot az egyik céggel, amikor váratlanul meghalt az ügyvezetője negyvenes éveinek elején.

Végül sikerül megállapodni a Swietelsky Kft-vel és elindul a munka. Most, október végén már látványos az épületből, ami áll.
Szükségbe jutottunk. Ezért keressük testvéreinket és KÉRJÜK, HOGY ADAKOZZANAK EGYSZERI KÜLÖNADOMÁNNYAL a torony építésének céljára!
Számot vetettünk a lehetőségekkel és úgy gondoljuk, hogy a jószívű adakozók, gyülekezetből és azon kívülről segíteni fognak. 444 személy van a választók névjegyzékében.
Ha mindenki adakozik, a többség nagyobb összegű adományra készséges és átlagosan 300 ember fejenként 50 ezer Ft adományt ad, akkor célba érünk.
Ha valaki közületek – mondja Jézus – tornyot akar építeni… Mi építjük mindannyiunk büszkeségére, református identitásunk megerősítésére, de mindenekelőtt Isten dicsőségére.

Kérjük a Testvéreket az adakozásra, az Istennek tetsző áldozathozatalra!
Köszönjük! Minden jó szívért legyen Istenünknek hála!

A presbitérium nevében:


Jakab Bálint Mihály lelkipásztor


Az adakozás lehetőségei

Több részletben is lehetséges az adakozás!

  • sárga csekken
  • átutalással a számlaszámra
  • személyesen a Lelkészi Hivatalban

Az egyházközség számlaszáma: 10990005-00000008-44310008

Eddig is sokan adakoztak. Köszönjük!

Két rövid történetet szeretnék elmesélni, hogy miként nyitja meg Isten a szíveket a láthatóvá váló templomtorony kapcsán.

Csörög a telefon. A hangból ítélve idősebb hölgy a vonal másik végén:
- Nagytiszteletű úr?
- Igen – és bemutatkozom. Ő is bemutatkozik.
- Tudja nagytiszteletű úr, nehezen mozgok már, a piacra még el-elmegyek, de többnyire itthon vagyok. Nemrég arra jártam, maguk felé, látom, hogy elkezdődött az építkezés. Én nem református, hanem evangélikus vagyok, de sokat jártam a maguk templomába, szeretnék adakozni a toronyra.
- Köszönjük, nagyon köszönjük!
- De tudja, nem szívesen engedek senkit a lakásba, maguk meg messze vannak. Találkozhatnánk valahol a Fő tér környékén?
Végül időpontot és helyszínt egyeztetünk: egy biztosítótársaság irodájánál. Megbeszélt időben ott vagyok. Az irodaház előtt senki. Bemegyek, csak az ügyintézők. Kérdem: nem járt itt egy ilyen, s ilyen nevű idősebb hölgy? Értetlenül néznek rám: miért kellene? Merthogy megbeszéltem vele egy találkozást. Még zavarodottabbak lesznek a hölgyek a pult mögött.
Nem tudom, mit gondolnak. Kimegyek, várok. Egyszer csak elegáns hölgy áll meg mellettem, egyik kezében bot, a másikban táska.
- Á, nagytiszteletű úr! Hát itt van. Na, elhoztam adományomat. Legyen Isten dicsőségére! És örülök, hogy a református templomnak is lesz tornya.
Kibontom a borítékot: 100 ezer forint volt benne.

Dél táján túlságosan is tele van a templom előtti parkoló. Sokaknak nincs hely, ilyenkor szabálytalanul várakozva őrzik autójukat legtöbbször az iskolából érkező gyerekekre várva. Egy magas szakállas fiatalember köszön át a kerítésen:
- Lelkész úr, látom, hogy épül a torony. Szép lesz. Szeretnék én is a magam módján segíteni. Névtelenül.
És átnyújt egy tízezrest.  (jbm)

Ajánló

Ma 2018. március 23., péntek, Emőke napja van. Holnap Gábor és Karina napja lesz.
Ki olvas minket
Jelenleg 12 vendég olvas minket