Címlap SzMA Kör

PostHeaderIcon Szenci Molnár Albert Kör

Névadónak az egykori rohonci lelkészt – zsoltárfordítót, Biblia kiadót - választottuk, aki beírta magát nemcsak a reformátusok, hanem a magyar szellemi élet nagykönyvébe, és a maga idejében egy művelt, széles látókörű európai polgár volt.

A Szenczi Molnár Albert – Kör célja összefogni a református gyülekezetünkben azokat a szellemi értékeket, amelyet református örökségnek nevezünk. Ezek olyan szellemi-tudományos értékek, amelyeknek „református” jellemzője hangsúlyt és nem felekezetiséget jelent. Többnyire a környezetünk rejtett kincseit szeretnénk felkutatni és megmutatni, fórumot biztosítani.

Egyben hangsúlyt szeretnénk adni reménységünknek, hogy a Mindenható a világ ura, nemcsak megtartó, de teremtő erő még ma is, ebben a reményvesztettnek tűnő világunkban. E teremtésnek kívánunk mai alkotó részesei és hirdetői lenni. Célunk a tudomány és a vallás-hit kapcsolatát vizsgálni, úgy gyülekezeti, mint tágabb körben, és bízunk ennek közösségteremtő erejében.

Mert ki is lehet a szellem embere? – kérdezi Németh László, az író. A válasza, így hangzik:

„Nem az, aki nyakig ásta magát az éremtanba […]. Az elismert tudós és az érdemes művész még nem okvetlen a szellem embere […]. A szellem embere az, akiben ott feszeng a szellemiség örök ösztöne: a jelenségeket együtt egyben látni […] nem olthatja el magában a teljesség szomját!”

Nekünk nem elég a világ, világkép kell, az a világkép kell, amelyet a Mindenható formál bennünk a Szentlélek által. Tudatában vagyunk annak, hogy a világot – még a válságot is - és a kivezető utat is az Isten kormányozza. Nem lehet ezt a jogát figyelmen kívül hagyni.

Köntös László egyházkerületünk jegyzője egyik előadásában mondta a hallgatóságnak: „Ha a világ válságban is van, az Úr nincs válságban!”

Ezért választottuk az alábbi igét az Kör jelmondatának:

„Tanításom és igehirdetésem bizony nem az (emberi) bölcsesség meggyőző szavaiból állt, hanem a lélek és az erő bizonyításából, hogy hitetek ne emberi bölcsességen, hanem Isten erején alapuljon” (1Kor 2,4-5)

A kör alakulásának időpontja: 2012. március 28.

 

 

A Szenczi Molnár Albert Kör 2014. március 17-én tartotta rendes, évi közgyűlését.

Unger Zoltán az SzMA Kör elnöke beszámolót tartott az kör 2013-as tevékenységéről,
a sikeresen megtartott egyházi és tudományos témájú előadásokról.

Majd Lugosy Piroska tájékoztatta a tagságot a Kör pénzügyi helyzetéről. A tagok által befizetett támogatásokból fedezte a Kör az elmúlt év alkalmainak költségeit. Köszönet illessen minden támogatót.

 

Ezt követően a jelen lévők megvitatták az ez évi programtervezetet. Ebben az évben is izgalmas előadásokkal várja az SzMA Kör a hittestvéreket, valamint minden kedves érdeklődőt. A rendezvények időpontja a honlapon is olvasható lesz és az istentiszteleteken valamint a helyi, városi médiumokban is meghirdetésre kerülnek. Az SzMA Kör tagjai egyetértettek abban, hogy továbbra is várják soraikba a Kör céljai iránt elhivatottságot érző és ezt támogatni szándékozókat. A Kör pártolótagként más felekezethez tartozó érdeklődőket is szívesen lát, ezzel is gazdagítva a kör szellemiségét.

Vízi Gábor

 
Ajánló

Ma 2018. április 22., vasárnap, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.
Ki olvas minket
Jelenleg 20 vendég olvas minket