Címlap

Főtiszteletű Dr. B. Szabó István,

a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökének előadása a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárban a Heidelbergi Káté 450 éves évfordulójához kapcsolódó reformációi ünnepségen.

2013. november 6.

 

Letöltés

 

Kettős érzés kerít hatalmába október vége felé közeledve: a reformáció ünnepének magasztossága és a halottak napjának közelsége. Mindkettő emlékezés, ugyanakkor több annál. Az egyik emlékeztet a személyes veszteségre úgy, hogy közben számot is vet az ember az élettel és annak értelmével. Halottak napján kedves arcok vonulnak előttünk. Olyanok, akikhez elszakíthatatlan kötelék fűz. Emlékek járnak vissza. Egy boldogabbnak megélt kor, amelyben teljesebbnek tűnt az élet. Visszajárnak a gyermekévek, az érzelem nehezen ad teret a valóságnak. Pedig minden elmúlik. Az élet is.

Az az élet, amit ma modern létnek is nevezünk, nem számol az elmúlással. Úgy kerít hatalmába a sodrás, mintha örökké élnénk, mintha sosem öregednénk meg, mintha sosem lennénk betegek, mintha sosem szorulnánk másra. Mintha életet él az ember. És azt gondolja, hogy nem gondolva az elmúlásra, el is tudja kerülni azt.Minden, amit élünk vagy elmulasztunk, nyomot hagy maga után. Valakiben az utánunk jövők közül. Ahogy nyomot hagytak azok is bennünk, akik előttünk jártak.

Az élet legfontosabb dolgait senki sem intézi el helyettünk. Ezt fedezte fel a reformáció. Azaz visszahozta ezt az elveszett tudást. Az évek bábáskodása megfakította ezt az ismeretet. Sokan könnyebbnek találják a végrehajtás zúgolódását, mint a szabadság kockázatát. A szabadságban vállalni kell a személyes felelősséget is. Nem könnyű az abban való lét. Alig két évtizede próbálgatjuk ezt, és látjuk a buktatókat. Hogy nemcsak élni, hanem visszaélni is lehet vele. És látjuk azt is, hogy a szabadság felelősség nélkül, belső tartalmak nélkül, az önkorlátozásra, a jóra való hajlandóság nélkül új rabszolgalétet tud teremteni. A szabadság csak felelősséggel igazi szabadság. Határa nem ott van, ahol a másik szabadságát sérti, hanem ott, ahol szabad valaki a jó választására. A jó definícióját a Bibliában így találjuk: „szeresd felebarátodat, mint saját magadat”. De ez csak a bibliai igazság fele, mert előtte van egy másik szeretet-viszony, Isten irányába. Mert az önszeretet nem mérce. Korunk problémája pontosan abból adódik, hogy egy hamis önszeretetet kényszerít rá a világra. A fogyasztás és individualizmus önszeretetét. Ma úgy kell szeretni, ahogy felkínálják. És ahogy elvárják. Van egy angol szó erre: mainstream.

A reformáció, mint nem befejezett történés mindig visszavisz, re-formál, azaz visszaigazít ahhoz az igazsághoz, hogy élni, viszonyulni az Istentől kapott szabadságban másként is lehet, mint ahogy azt a mindenkori mainstream sugallja.

 

Jakab Bálint
református lelkipásztor

 

 

 

 

A következő családi istentisztelet október 13-án 15 órakor lesz a szokástól eltérően.

Amúgy az alkalmak minden hónap első vasárnap délutánon 15 órakor kezdődnek.

 

Téma: Külföldi munkavállalás, szülő-gyermek, meny-anyós viszony a Biblia fényében Ruth könyve alapján.

Az októberi alkalom bevezetőjét a Radvánszky család tartja.

Adi Nes: Ruth és Naomi (2006)

 

Forrás

 

 

 

Október 12-én szombaton a 72 óra keretében a református parókia ablakainak külső festésére kerül sor. Kérjük, aki teheti, vegyen részt a munkában. Köszönettel vesszük, ha festőecsetet hoznak a résztvevők. Egyéb rendelkezésre fog áll.


 

 

Októberben elkezdődtek az alkalmak a felnőtt konfirmációra való felkészülésre. Ha valaki csatlakozni szeretne, jelezze elérhetőségeinken a lelkipásztornak.

Az alkalmak ideje: szerda 18.30 óra.

 

2013. szeptember 15-én a délelőtti istentisztelet keretében tartjuk a hittanos évnyitó istentiszteletet. Azt követően kerül sor a gyülekezeti hittanalkalmakkal kapcsolatos egyeztetésre is. Mindenkit várunk szeretettel! Az alkalmon az ifjúsági zenekar is szolgál.

Szeptembertől újra vannak gyermek istentiszteletek párhuzamosan a templomi istentisztelettel. Ez áldott alkalom lehet különösen azoknak, akiknek gyerekei nem vagy csak nehezen jutnak el hittanalkalmakra.

Elindultak az iskolai hitoktatás alkalmai azokkal a gyerekekkel, akiknek szülei igényüket jelezték erre. A városban öt iskolában tartunk hittanórákat.

 

VÁLTOZÁS

Bibliaóra ideje: szerda, 17 óra.


Nőszövetségi összejövetel: minden hónap első csütörtök, 17 óra.

HITTANÓRÁK IDŐPONTJAI

ALKALMAINK

 

Iskola, iskola,
ki a csoda jár oda?
A takács, a kovács,
a kőműves meg az ács,
a kardjával odajár
kese lovon a huszár!

Itt tanulta meg az á-t
és a matematikát,
itt tanulta meg az ó-t,
mennyi szálat fon a pók.
Itt tanulta meg az í-t,
hogy a rózsa kivirít,
hogyan írja le az ú-t,
s a Dunántúl csupa púp,
pörögtek az ő-k, az ű-k,
mint a fényes köszörűk.

Itt kezdte a hóember,
jaj, de szép a december!
Itt sütötte meg a pék
a legelső kenyerét,
itt tanulta meg a csősz,
mikor sárgul meg az ősz,
minden ember itt tanulta
meg, hogy mennyit ér a munka,
é-t is, b-t is, c-t is,
itt tanulok én is!

Kinyújtom a kezemet,
ha ugyan elérem
a kilincset, s bemegyek
pirosan, fehéren,
körülöttem karikában
kürtös-fürtös kobakok,
itt tanult meg a halász is
készíteni csónakot,
itt tanulta meg az á-t
és a matematikát,
itt tanulta meg az ó-t,
hogyan kötik a csomót,
meg a d-t, meg a t-t,
emberek becsületét!

 

A Tábita Kollégium szálláslehetőséget kínál egyetemista és főiskolás lányoknak Budapesten.

Elérhetőség: 1107, Bp. Belényes u. 9.

06-30-319-05-59.

Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. .

http://tabitakollegium.uw.hu

 

Későn érkezett ez a nyár. Berobbant valami sivatagi forróság június elején, aztán visszatért az ilyenkor szokatlan csapadékos idő. Aztán újra lopódzik közénk a napfény derűje, a nyári meleg.

Valaha ez a munka dandárját jelentette református népünknek, ilyenkor végezték az utolsó kapálásokat, amelyben beért a kukorica, termést hozott a zöldségeskert és sarló vagy kasza alá hajlott a mező füve és a kalász. Ilyenkor kerültek üvegekbe, cserépedényekbe befőttek, kompótok, a téli savanyúságok, a lekvárok ezer íze. S közben készült betakarítani a magyar ember az élet alapját, a kenyeret adó búzát. Öröm és hála volt együtt. Öröm a munka sikerén. Hála az örökkévaló Isten előtt, aki áldásával belátható időre, legalább egy esztendőre előre láttatta reménységgel az életet.

Aratás ideje van. A kenyér betakarításának szépsége. Ez a legfontosabb, a munka és munka örömének csúcsa. Mert öröme van a munkának is. Naponként. És annak befejeztével. Hazamegyek, mint mindig ezen a nyáron is. Haza a szülőföldre, haza az élet közelébe. Oda, ahová nekünk aratnak. Nem a kasza vagy sarló suhan a búza szárain, mint tapasztaltam egykor gyermekkoromban, hanem a kombájn kése siet elszakítani a megsárgult szárat a földtől és majd a kalásztól. De visszajár az idő változásában is az öröm, ahogyan belemártja kezét az ember a búzaszemek tömkelegébe és kihullanak az újjak között az élet magvai. Vissza a többi közé, a pótkocsi halmába. Oda, ahová valók, ahonnan a magtár, majd a malom lesz a sorsuk, és végül a kemence, melyben életté lesz a munka, melyben felragyog Isten áldása.

Aratás ideje van.

Valaha nagyapám – Isten nyugosztalja békében! – mielőtt munkának látott, mindig levette kalapját, összefogta kezét, Isten segítségét és áldását kérte az előtte/előttünk álló munkára. Aztán a munka végeztével, a befejezés utolsó mozzanata után ugyancsak megállt. Egy csendes fohásszal, hálaadásra. Gyermekként, legkisebb, ötödik gyermeke unokájaként lestem mindig e mozdulatokat. Talán nem is tudta, hogy évtizedekkel később egy másik, általa soha nem álmodott világban milyen fontosak lesznek ezek a mozzanatok. A hálaadás, az Isten előtti állás pillanatai egy gyökerét vesztett társadalomban egy kései unoka életében.

Kedves Olvasó, Testvér Jézus Krisztusban! Ha látsz valamit az élet készülődéséből, a jövendő reménységéből e nyári napokban, emlékezz Isten jóságos gondviselésére. Emlékezz az előtted járók hűségére! Emlékezz Isten nemzedékről-nemzedékre való szeretetére.

Az élet él és élni akar! A magyar élet Krisztus Jézusban!

Ne siess soha annyira, hogy elmenj az Élet csodái mellett!

Jakab Bálint lelkipásztor

 

 
További cikkek...
Ajánló

Ma 2018. március 23., péntek, Emőke napja van. Holnap Gábor és Karina napja lesz.
Ki olvas minket
Jelenleg 56 vendég olvas minket