Címlap 75 év

Éppen 75 esztendeje, 1939. november 5-én, vasárnap szentelték fel a szombathelyi református templomot. Az ünnepi alkalomról két nappal később beszámolt a Vasvármegye című napilap.


Lélekemelő ünnepséggel szentelték fel az ezer lélek befogadására alkalmas uj szombathelyi református templomot

Nagy ünnepe volt vasárnap a szombathelyi református gyülekezetnek; régi óhaja valósult meg: beköltözhetett uj templomába, a Horthy Miklós-téren felépített modern stílusú, művészi kivitelű templomba. Reggel 9 órakor kezdődött az ünnepség az evangélikus templomban rövid kibucsuzó istentisztelettel. Bódás János református lelkész mondott imát és meghatott szavakban bucsuzott az evangélikus templomtól, amely 11 esztendőn át adott helyet a szombathelyi református egyházközség istentiszteleteinek. Kovács Gyula dr. református főgondnok bucsuszavai után Kutas Kálmán evangélikus lelkész vett bucsut költői szárnyalású szavakban a távozóktól. Az ünnepélyes bucsuzkodás után az orgona hangjai mellett vonultak ki a református hívek a templomból és vonultak át uj templomukba. Az itt megkezdődött templomszentelési ünnepségen megjelent vitéz Balásfalvi Kiss László altábornagy, hadtestparancsnok, vitéz Szücs István dr. főispén, Liber Béla dr. tankerületi főigazgató, Vértess Vilmos István miniszteri tanácsos, üzletigazgató, Horváth Kálmán dr. alispán, Ujváry Ede dr. polgármester és a város több vezető egyénisége. Az új templomban Fejes Gábor esperes, nagyrákosi lelkész mondott imát, majd Győry Elemér egyházkerületi főjegyző, püspökhelyettes, győri lelkész mondott mélyhatásu prédikációt. A templomszentelés szertartását Medgyasszay Vince református püspök végezte, aki megrázóan szép imában kérte az Egek Urát, hogy áldja meg a templomot, a hiveket. A magyar Himnusz hangjai csendültek fel ezután a templomban. A felszentelési szertartás befejeztével megtörtént az első keresztelés, vitéz Csép Dezső dr. ezredorvos leányát keresztelte meg Fekete Károly zalaegerszegi lelkész. Bódás János ismertette a következőkben a templom építésének történetét. Meleg szavakkal mondott köszönetet a város támogatásáért, méltatta hivei áldozatkészségét.

A templom 73 ezer pengőbe került, mely összegből 30.000 pengőt a gyülekezet adott össze. Az evangélikusoktól kaptak 25.000 pengőt s ezenkívül is még több adomány járult hozzá a templom felépitéséhez. A mintegy ezer hivő befogadására alkalmas templomot Dalmady András épitőmester épitette Hochholczer Ödön tervei szerint. A csarnokszerüen kiképzett templom modern épületébe hatalmas lépcsősor vezet be. A kapu mellett álló diszes lámpatartó oszlopok, a szószék müvészi kiképzése ifj. Hochholczer Ernő iparművész kifinomult művészetét dicsérik. A templom belső festését Fábián Gyuláné tervei szerint Horváth Pál festőmester végezte. A szobrászati diszitő munkákat Mayer szobrász, az asztalosmunkát Kapitány Lajos és Mesterházy Gyula asztalosmesterek, a villanyszerelési munkákat az Elektra cég végezte. Mindnyájan szombathelyi iparosok, akik dicséretes igyekezettel, lelkesedéssel végezték feladatukat. A templomépités munkájának ismertetése, méltatása után bejelentette Bódás János, hogy nehéz szívvel válik meg Szombathelytől. Arra kérte hiveit, hogy továbbra is áldozatkészséggel viseljék szivükön a gyülekezet, a templom ügyét és igyekezzenek, hogy a még hiányzó felszereléseket és a tornyokat is mielőbb meg lehessen épiteni. Az istentisztelet befejezéséül Urvacsora-osztás volt. A szertartást Vörös Lajos őriszentpéteri és Somogyi gyula egyházasrádóci lelkész végezték. Délben szükebb bankett volt a Sabariában, melyen szintén meg jelentek az előkelőségek. Este 6 órakor ujból istentiszteletet tartottak, melyet Pataky László kercai lelkész végzett.

(Vasvármegye, 1939. 11. 07. 4. p.)

Ajánló

Ma 2018. március 23., péntek, Emőke napja van. Holnap Gábor és Karina napja lesz.
Ki olvas minket
Jelenleg 26 vendég olvas minket